EN EN1

Konut ve İşyeri Hasarları

Konut ve işyeri hasarları için istenen belgeler

 • Karakol Müracaat, İfade , Görgü Tespit tutanakları
 • Hadise Savcılığa intikal etmiş ise Savcılık dosyasında bulunan bilumum belgeler(Tasdikli)
 • Hasarlı kıymet/kıymetlerin onarım faturaları (Onarım durumu sözkonusu ise)
 • Olayın meydana geliş şeklini ayrıntılı anlatan beyan ve zararınızı belirten talep yazısı
 • Sigortalının kiracı olması durumunda kira kontratı
 • Sigortalının mülk sahibi olması durumunda tapu senedi
 • Faillerin ve/veya çalınan emteanın bulunup bulunmadığına dair mahalli karakol ve ilgili Hırsızlık masasaından alınacak bilgi yazıları (Hasar tarihinden 1 ay kadar sonra sigorta şirketine müracaat ederek ilgili mercilere hitaben yazılan bilgi talep yazılarının temin edilmesi gerekmektedir.)
 • Sigortalının gerçek kişi olması durumunda kimlik belgesi sureti, tüzel kişi olması durumda ise yetki belgeleri (Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, kimlik belgesi suretleri)
 • Prim ve peşinat makbuzları
 • Eksper ve/veya Şirketimiz tarafından olayın/hasarın özelliğine göre istenebilecek diğer belgeler
 • Not : Hırsızların ya da çalınan kıymetlerin bulunması halinde mutlaka hırsızın/hırsızların bu husustaki ifadeleri, zaptetme tutanağı ile teslim belgelerinin de temini gerekmektedir
Not: Hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir.

ACENTELİKLERİMİZ

100.Yıl Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi Oto Galericiler Sitesi No: 23/59 Kepez ANTALYA
T: 0 242 321 21 42 - M: 0 544 503 07 07
sigorta@yuzuncuyil.com.tr