EN EN1

KOBİ Sigortası

gn2

İşletmenizi yangın, yıldırım ve infilak risklerine karşı güvence altına alırken esnek yapısı sayesinde deprem, sel ve su baskını, fırtına, duman, yer kayması, kar ağırlığı gibi doğal afetler ile dahili su basması, hava-kara ve deniz araçları çarpması, hırsızlık, enkaz kaldırma masrafları, grev, lokavt, kargaşalık hali, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm, yangın mali mesuliyetleri teminatlarından da istediğiniz kadarını tercih edebilirsiniz.

Bu poliçe ile aşağıdaki riskler, poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde otomatik olarak teminat altına alınır:
Yangın, yıldırım, infilâk (Doğalgaz İnfilâkları dahil),
Muhteviyat hırsızlık,
Kasa muhteviyatı

Ek Teminatlar;isyeri_img

 • Dahili su
 • Fırtına
 • Duman
 • Kara taşıtları
 • Hava taşıtları
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Grev- lokavt- kargaşalık- halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler-terör
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Enflasyon koruma
 • Hukuksal koruma
 • Eksik sigorta
 • Kiracı ve komşuluk mali sorumluluk
 • Kiracı ve komşuluk mali sorumluluk

Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç);
Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları temin eder.

Kira kaybı
İşyerinin kullanılmaz hale gelmesi durumunda; mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını,

Alternatif işyeri masrafları
İşyerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapmak zorunda kalınan alternatif işyeri masraflarını temin eder.

İş durması
Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda, işletmenin üretim yapamaması ve bundan dolayı oluşacak maddi kayıpları temin eder.

Kişisel eşyalar teminatı
Yangın ve poliçe ile teminat altına alınan diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı; İşyeri sahibinin ve işyerinde çalışan personelin kişisel eşyalarında meydana gelebilecek zararları temin eder.

Ferdi kaza teminatı
İşyeri sahibinin ve işyerinde çalışan personelin uğrayacağı kazalar sonucu oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık hallerini temin eder.

Generali işyeri yardım hizmetleri
Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24 saat tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi işyeri yardım hizmetlerini içermektedir.

Generali İş Yeri Yardım Teminat Kapsamları

 • Su tesisatı hizmeti
 • Elektrik tesisatı hizmeti
 • Cam işleri hizmeti
 • Çilingir hizmeti
 • Anahtar/kilit sorunu nedeniyle konut/işyeri içerisindeki şahısların kurtarılması
 • Otelde konaklama
 • Konut/işyerinin korunması ve gözetimi
 • Hastanede yatma durumunda yardım
 • Doktor ve ambulans gönderimi
 • Sabit faturaların ödenmesi
 • Öngörülmeyen dönüş
 • Vefat halinde cenazenin nakli
 • Tıbbi bilgi & danışmanlık hizmeti
 • Rezervasyon hizmetleri
 • İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi,
 • İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı,
 • Elektronik Cihaz Teminatı
 • İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar; hırsızlık, yangın, doğal afetler, işletme personelinin veya üçüncü, şahısların ihmali-hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları temin eder.

Makine Kırılması Teminatıkobi-sorumluluk-sigortasi
İş yerindeki makineler, normal ve çalışır halde iken, ani ve beklenmedik bir nedenle, meydana gelebilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını temin eder.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı
İş yerindeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları temin eder.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı
İşyerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları temin eder.

Taşınan Para Teminatı
İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak ziya ve hasarları temin eder.

Emniyeti Suistimal Teminatı
Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelinin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları Emniyeti Suiistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar ve hasarları temin eder.

ACENTELİKLERİMİZ

100.Yıl Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Gülveren Mahallesi 75. Yıl Caddesi Oto Galericiler Sitesi No: 23/59 Kepez ANTALYA
T: 0 242 321 21 42 - M: 0 544 503 07 07
sigorta@yuzuncuyil.com.tr