Kefalet - Alacak - Finansman Sigortası

Devlet DestekliAlacak Sigortası

Quick Sigorta / The Digital Insurer European Insurance Innovation AwardGenel Şartlar için tıklayınız.

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu yeni Devlet Destekli Alacak Sigortası modeli KOBİ'lerin alacaklarını garanti altına alıyor.
  • Bu sigorta sayesinde KOBİ'lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmı Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılanacak.
  • Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olan mikro, küçük ve orta büyüklükteki KOBİ'lere yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda teminat sunulacak.
    Operasyonel süreçler çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından yürütülecek.
    İşlemlerin yönetileceği bilgi işlem altyapısı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından oluşturulacak.
  • Sistem kapsamında 120, 180, 240 veya 360 güne kadar vadeli satışlar için teminat sağlanacak. Primlerin taksitli olarak ödenmesi mümkün olmakla birlikte peşin ödenmesi durumunda %10 indirim uygulanacak.
  • Teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda ilgili poliçeye ilişkin teklif kapsamında sorgulama ücreti alınmayacak.
  • KOBİ'ler SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sisteminden prim ve teminat tutarlarına dair bilgiye erişebilecek.

ÖRNEK:

3.500.000 TL vadeli satış cirosu bulunan bir KOBİ, 10 alıcısına yaptığı 180 güne kadar vadeli satışından doğan toplam 2.500.000 TL alacağını sigorta ettirmek istemektedir.

KOBİ’nin vadeli satışlarından elde ettiği cirosu 3.500.000 TL ve alacaklarının vadesi maksimum 180 güne kadar olduğu için tabloya istinaden uygulanacak prim oranı %0,70’dir.

Bu durumda KOBİ’nin ödeyeceği prim tutarı 24.500 TL (3.500.000 x %0,70) olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara (%5 oranında) Gider Vergisi eklenecektir. Ödeyeceği bu tutar karşılığında alabileceği maksimum tazminat tutarı da 735.000 TL (24.500 TL x 30) olacaktır. Hasar durumunda alıcı başına alabileceği maksimum hasar tutarı da 100.000 TL’dir.

PRİM VE AZAMİ TEMİNAT TUTARI

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplanır.

PRİM TAHSİLATI

Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanır.

Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde kredi kartı ile 4 eşit taksit olarak taksitlendirilmesi mümkündür.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Nasıl Hesaplanır?

Ödenecek net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle aşağıdaki tablo esas alınarak hesaplanır. Yıllık toplam cirosu 125.000.000 TL’ye kadar olan işletmelerin son mali yılda vadeli satışından elde ettiği ciro dikkate alınmakta olup prim ve azami tazminat tutarı vadeli satışlardan elde edilen ciro alınmak suretiyle aşağıdaki tablo yardımı ile hesaplanır.


Kefalet Sigortası Nedir?

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmış ve ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği kararı verilmiştir.

Bu kapsamda Sigorta Şirketleri Türkiye’de ilk defa Kamu ihalelerinde kullanılmak üzere Kefalet Senetlerini düzenlemeye başladı.

Firmalar açısından kredi limitlerinin daha da önem kazandığı bu günlerde pazara sunduğumuz Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetleri özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturmuştur. Bu şekilde, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açılmış ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlanmıştır.

KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp

KAMU İHALESİ KEFALET BAŞVURU FORMU

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.

WHATS APP

FİRMA BİLGİLERİ

trafik sigortası iletişim bilgileri

Antalya Kurumlar V.N. 0010558959
Mersis No: 0001055895900013