Yabancılar için Sağlık Sigortası

Yabancılar Sağlık Sigortası Türkiye'de ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklu kişiler için özel olarak hazırlanmış bir sağlık sigortasıdır.

Yabancılar Sağlık Sigortası yabancı uyruklu sigortalıların poliçe süresi içinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde, tedavileri için gerekli masrafları Türk Ticaret Kanunu Hükümleri, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Özel Şartlar çerçevesinde poliçede yazılı limit ve oranlar dahilinde karşılar.

Bir tedavinin teminat kapsamında olması için sözleşme süresi içerisinde uygulanmış olması ve tedavi ile ilgili tazminat talebinin yine sözleşme süresi içerisinde şirkete ulaştırılmış olması esastır.

Bu ürün 10/05/2016 tarih ve 16 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına ilişkin genelge de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.

105 TL' den başlayan fiyatlar teklif alabilirsiniz.

yabancı sağlık teklifi

Sağlık Sigortası Teklifi

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz.

WHATS APP

FİRMA BİLGİLERİ

trafik sigortası iletişim bilgileri

Antalya Kurumlar V.N. 0010558959
Mersis No: 0001055895900013